ไม้มงคล รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว

ไม้มงคล รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว
ไม้มงคล รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรขอเสนอข้อมูลในการรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวที่จะนำไปอธิบายในงานรับจัดสัมมนา ซึ่งข้อมูลที่จะประกอบได้แก่ เรื่องราวของไม้มงคล ซึ่งไม้มงคลที่เรานำไปปลูกในเขตบ้านของเรานั้น ได้แก่ ต้นใบเงิน ต้นใบทอง ต้นใบนาก ทั้งสามชนิดเป็นไม้พุ่มขนาดกลาง 1-2 เมตร โดยต้นเงินจะมีใบสีเขียวรีตรงกลางมีสีขาวหรือเหลืองอยู่ตรงกลาง ใบมีขนาด กว้าง 5-6 ยาว 7-12  เซนติเมตร ลักษณะใบเป็นพุ่ม ออกใบตรงข้ามกัน ส่วนดอกไม้ที่ออกมานั้นจะมีลักษณะเป็นช่อสีม่วงแดง เป็นกระจุกและ มีความเชื่อกันว่า หากบ้านใดมีต้นใบเงินใบทองใบนากออกดอกบ้านหลังนั้นจะมีโชค ได้เงินได้ทองทำกิจการงานใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ ซึ่งหากบ้านหลังใดนำ ต้นใบเงิน ต้นใบทอง ต้นใบนากปลูกประดับรอบๆ บริเวณบ้านก็จะช่วยเสริมดวง เสริมฐานะกิจการของบ้านหลังนั้นเป็นอย่างดี