พัฒนาองค์กร Team Building

พัฒนาองค์กร Team Building
พัฒนาองค์กร Team Building

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร ด้วยพลังโหราศาสตร์ เลขศาสตร์เบอร์มงคล ขอเสนอการจัดสัมมนา พัฒนาองค์กร Team Building ที่ได้ผลจริงในการนำไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบการจัดสัมมนาดังนี้

 1. การจัดสัมมนาท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์กรโดยการนำบุคลากรในองค์กรไปอบรมในสถานที่ต่างๆ ต่ามแต่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นการสร้าง ความตระหนักรู้ถึงการพัฒนา เพื่อองค์กรและพัฒนาพนักงานในองค์กร
 2. การสร้าง Team Building โดยพลังแห่งตัวเลขศาสตร ์โดยปรับเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ แผนก และ หน้าที่การงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 3. ความสำเร็จขององค์กรที่เกิดจากการสัมมนา เพื่อเปลี่ยนแปลงให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ และ ชื่อเสียงแก่องค์กร รวมถึงการมีพนักงานในองค์กรที่มีคุณภาพอันเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย

บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย
บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูกเชียงราย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเชียงราย เพราะเชียงรายเป็นจังหวัดภาคเหนือเป็นจังหวัดที่อยู่ในอาณาจักรล้านนา เป็นจังหวัดที่เงียบสงบอากาศดีเย็นสบายทำให้มีผู้คนนิยมชมชอบท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ซึ่งจังหวัดเชียงรายมีสถานที่น่าเที่ยวในตัวจังหวัดเชียงรายดังนี้

 1. ผู้รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมความสวยงามของหอนาฬิกาเชียงราย ซึ่งเป็นฝีมือของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตภิพัฒน์ ที่ได้รังสรรค์ผลงานศิลปะที่อยู่ในภาพวาดและจินตนาการของอาจารย์ เฉลิมชัย ให้ออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งเราสามารถชมความสวยงามของหอนาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้ในยามค่ำคืนพร้อมกับฟังดนตรีบรรเลงเพลงเชียงรายรำลึกและแสงสีตระการตา
 2. วัดพระแก้วเชียงรายเป็นวัดเก่าแก่ที่มีการค้นพบพระแก้วมรกต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย ซึ่งมีการค้นพบโดยบังเอิญจากการที่พระเจดีย์ถูกฟ้าผ่าเจ้าอาวาสได้ค้นพบพระพุทธรูปในเจดีย์โบราณพอกปูนเมื่อกระเทาะออกมาจึงได้พบพระพุทธรูปสีเขียวทั้งองค์ จึงเรียกว่า พระแก้วมรกตทั้งๆที่จริงแล้วคือ หินหยก หรือ พระพุทธรูปหยก แต่เข้าใจผิดว่าสีเขียวทั้งองค์คือ มรกต เพราะรู้จักแต่มรกต
 3. อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายแห่งราชวงศ์เม็งราย ผู้รวบรวมดินแดนทางภาคเหนือล้านนาให้เป็นปึกแผ่นพระองค์เป็นกษัตริย์แห่งเชียงแสนหิรัญเงินยาง แต่ทรงใช้นโยบายทางการทหารและทรงพระปรีชาสามารถ จึงรวบรวมดินแดนทางเหนือให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จในปีพุทธศักราช 1841

รับจัดสัมมนาสุโขทัย

รับจัดสัมมนาสุโขทัย
รับจัดสัมมนาสุโขทัย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาท่องเที่ยวราคาถูก สุโขทัย สถานที่สำหรับจัดสัมมนาอุทยานสุโขทัย เป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวแบบเดินเที่ยว หรือ ปั่นจักรยานท่องเที่ยวก็เหมาะเพราะผู้ที่รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในจังหวัดสุโขทัยทัย เมื่อมาถึงแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวปั่นจักรยาน เช่น

 1. วัดศรีสวาย เป็นวัดโบราณสมัยขอมถือได้ว่าเป็นวัดของขอมโบราณเพราะดินแดนแถบนี้ในสมัย พุทธศักราช 1600 ถือว่าเป็นยุคเรืองอำนาจขอมที่มีส่วนเชื่อมกับนครวัดและนครทม ทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมเป็นแบบปรางค์สามองค์ ต่อเมื่อชาวไทยปกครองจึงมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นศาสนสถานของชาวพุทธ
 2. วัดสระศรีเป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างในสมัยสุโขทัยลังกา เพราะมีรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบศรีลังกาและมีพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีความงดงามอ่อนช้อยในแบบสุโขทัย เพราะพระพุทธรูปในแบบสุโขทัยรูปพระพักตรจะมีแบบรูปไข่ พระโอษฎยิ้มแย้ม รูปร่างกายอรชร ซึ่งวัดนี้มีอุโบสถประจำวัดอยู่กลางน้ำ
 3. อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงแห่งราชวงศ์พระร่วงเป็นรูปปั้นของพ่อขุนรามที่อยู่ในท่านั่งถือหนังสือโบราณ ด้านข้างอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมีศิลาบันทึกอักษรลายไทยที่พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้คิดค้น
 4. วัดมหาธาตุสุโขทัยเป็นวัดหลวงสมัยกษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงไว้สำหรับพระมหากษัตริย์บำเพ็ญพระราชกุศล

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ ตอน 2

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์
รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

เรา Weseminathai บริษัทบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเที่ยวกรุงเทพมหานครรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2 ซึ่งสถานที่ที่เราสามารถเดินเที่ยวได้รอบๆ เกาะรัตนโกสินทร์คือ

 1. ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างไว้ตั้งแต่ตั้งพระนครเพื่ออัญเชิญเทพต่างๆ มาปกป้องรักษาเมืองตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ มีเสาหลักเมืองอยู่ภายในศาลหลักเมือง ซึ่งเสาปัจจุบันเป็นเสาที่รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้มีการนำเสาต้นใหม่เข้ามาแทนต้นเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1
 2. กระทรวงกลาโหมเป็นตึกทรงฝรั่งที่ทรงดำริให้มีการสร้างในแบบยุโรปเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศ ด้านหน้ามีการนำปืนใหญ่โบราณที่มีมาแต่สมัยรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาประดับตกแต่งไว้หน้ากระทรวงกลาโหม
 3. ถนนราชดำเนินเป็นถนนหลวงที่รัชกาลที่5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำริให้มีการสร้างขึ้นตามแบบประเทศฝรั่งเศส คือ ถนนชองเอลิเซ่ แห่งกรุงปารีส แบ่งเป็น ถนนราชดำเนินในติดพระบรมมหาราชวัง ถนนราชดำเนินกลางมีอนุสารีย์ประชาธิปไตยอยู่ตรงกลาง และถนนราชดำเนินนอกมีพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นจุดสิ้นสุด

รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก

รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก
รับจัดสัมมนาภาคตะวันตก
เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนา ราคาถูกในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูกทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูก ภาคตะวันตกของไทยได้แก่

 1. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนาราคาถูก กาญจนบุรี เพราะกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเหมาะกับการรับจัดสัมมนาราคาถูก ซึ่งกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง ป่า เขา ถ้ำ น้ำตก แม่น้ำสายต่างๆ โบราณสถาน ซึ่งกาญจนบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้


  1.1 สะพานข้ามแม่น้ำแคว กาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับรถไฟข้ามผ่านไปสู่ประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2484-2485 ใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ 415 กิโลเมตรจากสถานีหนองปลาดุก-สถานีตันบีอูซายัต และสะพานข้ามแม่น้ำแควนี้ก็มีชื่อเสียงจากการที่มีภาพยนตร์ของชาวต่างประเทศนชื่อ bridge over the river kwai

  1.2 น้ำตกเอราวัณ กาญจนบุรี สายน้ำอันไหลเย็นที่ผ่านมาจากอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ก่อกำเนิดเป็นน้ำตกเอราวัณที่สวยงามแห่งกาญจนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนและลงเล่นน้ำของชาวไทย ซึ่งน้ำตกเอราวัณกาญจนบุรี แห่งนี้มีความสูงถึง 7 ชั้น เหมาะสำหรับเล่นน้ำอย่างยิ่ง

  1.3 ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี ปราสาททรงขอมโบราณสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งขอมโบราณ เป็นวัดแห่งศาสนาพุทธมหายาน เพราะมีการค้นพบพระพุทธรูปปางนาคปรค พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระนางปรัชญาปารมิตา

 2. รับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูก ราชบุรี ซึ่งเป็นราชบุรีมีความหมายว่า เมืองแห่งพระราชาเพราะรัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประสูติ ณ ที่แห่งนั้น

  2.1 ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไทยเพราะเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลองและแหล่งซื้อและขายของที่ระลึกของชาวต่างชาติ ซึ่งชื่อดำเนินสะดวกนั้นมาจากคลองดำเนินสะดวกที่เชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน

  2.2 ปางช้างดำเนินสะดวกที่แห่งนี้เราสามารถสัมผัสธรรมชาติของราชบุรีโดยนั่งช้างเที่ยวชม ซึ่งช้างไทยถือเป็นอีกเสน่ห์แห่งประเทศไทยเพราะเป็นสัตว์ประจำชาติไทย

  2.3 คลองดำเนินสะดวกอีกเส้นทางแม่น้ำลำคลองที่เราสามารถนั่งเรือหางยาวเที่ยวชม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น ชมบ้านเรือน วัดและอาราม ต่างๆ รวมถึง ชมสวนมะพร้าว สวนมะม่วง สวนฝรั่ง สวนชมพู่ ฯลฯ