ทัวร์สัมมนากาญจนบุรี

ทัวร์สัมมนากาญจนบุรี
ทัวร์สัมมนากาญจนบุรี

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาให้กับผู้เข้ารับจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ได้รับประโยชน์จากการสัมมนาของเรา ซึ่งจังหวัดสำหรับการรับจัดสัมมนาที่เป็นที่นิยมชมชอบอีกสถานที่คือจังหวัดกาญจนบุรีเพราะจังหวัดกาญจนบุรีเหมาะกับการรับจัดสัมมนาเนื่องจากกาญจนบุรีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครการเดินทางโดยรถบัสเพียงแค่สองชั่วโมงทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้ประเทศพม่าหรือเมียนม่าร์เพราะประเทศไทยมีชายแดนรอยต่อติดกับประเทศเมียนม่าร์ถึง 2000 กิโลเมตร ทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดอยู่ติดประเทศเมียนม่าร์และมีเขตแดนทางธรรมชาติเป็นเครื่องกั้นโดยธรรมชาติสำหรับสองประเทศ ซึ่งเขตแดนธรรมชาตินี้เองก่อให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแก่จังหวัดกาญจนบุรี เช่น น้ำตกเอราวัณ น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำหินย้อย อุทยานแห่งชาติไทรโยค อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติรัตนโกสินทร์ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่

รับจัดทัวร์สัมมนาชลบุรี พัทยา

รับจัดทัวร์สัมมนาชลบุรี พัทยา
รับจัดทัวร์สัมมนาชลบุรี พัทยา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวรับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจเข้ารับการอบรมจัดสัมมนาเป็นหมู่คณะกรุ๊ปทัวร์ ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาในหัวข้อ ทัวร์สัมมนาชลบุรีโดยการจัดสัมมนาท่องเที่ยวชลบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายสถานที่ด้วยกัน เช่น การจัดสัมมนาพัทยาเพราะพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางภาคตะวันออกของไทย เนื่องจากเป็นจังหวัดติดชายทะเลมีบรรยากาศดีติดทะเลเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ พัทยามีชื่อย่อมาจากคำว่า ทัพพระยา เนื่องจากเชื่อกันว่าพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพผ่านมาในเขตแดนจังหวัดชลบุรี จึงเรียกว่า ทัพพระยา และ เพี้ยนกลายเป็น พัทยา ในปัจจุบัน และมูลเหตุสำคัญที่ทำให้พัทยามีชื่อเสียงมากเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะในสมัยสงครามเวียดนามนายทหารอเมริกันได้เดินทางมาพักผ่อนหน่อยใจในจังหวัดชลบุรีและเลือกพัทยาเป็นสถานที่สำหรับตากอากาศและพักค้างคืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรีแห่งนี้

รับจัดสัมมนานครนายก

รับจัดสัมมนานครนายก
รับจัดสัมมนานครนายก

เรา Wseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาให้บริการรับจัดสัมมนาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย บริษัทเราเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการรับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและนอกสถานที่นอกเหนือจากกรุงเทพขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนานอกสถานที่ได้แก่จังหวัดนครนายก เพราะจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่เดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งก็ถึงและเป็นจังหวัดที่มีขุนเขาเขียวขจีและมีน้ำตกอันเลื่องชื่อ เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคคลุมเนื้อที่หลายจังหวัดเช่น นครนายก นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี ซึ่งน้ำตกสาริกาแห่งนี้ มีลำน้ำไหลมาจากเขาสาริกาติดกับเขาแก้ว มีลักษณะลดหลั่นเป็นชั้นๆ สูง 579 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินชมความสวยงามก่อนถึงน้ำตก เมื่อถึงน้ำตกสาริกาจะพบชั้นน้ำตกสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งเล่นน้ำ ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำใสเย็นได้อย่างสบายใจ

เจดีย์

เจดีย์
เจดีย์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรขอเสนอหัวข้อเพื่อประกอบการรับจัดสัมมนาให้กับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้คือ เจดีย์สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในประเทศอินเดียมีการสร้างสถูปไว้สำหรับบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตไว้สำหรับเคารพระลึกถึงผู้เสียชีวิต ส่วนในประเทศไทยมักเรียกรวมทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันคือ สถูปเจดีย์ ซึ่งในประเทศไทยได้สร้างเจดีย์ไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า โดยมีการจำลองรูปแบบของเจดีย์ในต่างประเทศเข้ามาปรับปรุงดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อผสมผสานกับผลงานทางศิลปะกรรมของไทยให้ได้เอกลักษณ์ที่สวยงามยิ่งขึ้นไป โดยลักษณะของการสร้างเจดีย์จะมีลักษณะแตกต่างตามสถานที่และเวลาหรือยุคสมัย เช่น เจดีย์สมัยสุโขทัยจะมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูมหรือที่เราเรียกว่า เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  เจดีย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าแก่ของเราเจดีย์เป็นรูป ทรงปรางค์ แบบขอมโบราณ แต่รูปทรงจะสูงเรียวกว่า เจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นแบบทรงระฆัง และ เจดีย์แบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสองเหล่านี้เป็นต้น

เลขศาสตร์มงคล 15

เลขศาสตร์มงคล 15
เลขศาสตร์มงคล 15

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาองค์กร ขอเสนอข้อมูลเพื่อการรับจัดสัมมนาซึ่งนำมาประกอบการอธิบายการรับจัดสัมมนาด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งเลขศาสตร์เบอร์มงคลที่จะนำมาเสนอในวันนี้คือ เลข 15 51 ซึ่งเป็นเลขศาสตร์เบอร์มงคลเหมาะใน “ด้านปัญญา” เพราะเลขศาสตร์ 15 51 เป็นเลขคู่มิตร บุคคลใดๆ ก็ตามที่มีเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ บ่งบอกถึง ความมีปัญญา เฉลียวฉลาด เป็นบุคคลชอบศึกษาเล่าเรียนสามารถสร้างความสำเร็จในการทำงาน เงินทอง ชื่อเสียง เพราะเป็นคนชอบศึกษาเล่าเรียนในศาตร์วิชาต่างๆ ไม่หยุดเรียนรู้วิชาการด้านต่างๆ เป็นคนมีศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมสูง คิดตัดสินใจทำการใดๆ ด้วยความถูกต้องเป็นหลัก ซึ่งเลขศาสตร์เบอร์มงคล 15 51 กลุ่มนี้เหมาะสำหรับอาชีพ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา  และอีกหลากหลายอาชีพ