ธรรมมะ ก็คือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก สำนักสงฆ์เขาพระครู

ธรรมมะ ก็คือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก สำนักสงฆ์เขาพระครู

ธรรมมะ ก็คือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก สำนักสงฆ์เขาพระครู พระพุทธเจ้า ค้นพบ ธรรม คือ ธรรมชาติ ทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เช่นนั้นเอง ใครสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองครับ ทุกอย่างเป็นธรรมทั้งดวงดาว จักรวาล ตัวเราเองก้อเป็นธรรมอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีครับ สิ่งที่ควรรู้คือ อะไรคือ ทุกข์และจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร เราถึงต้องมาเรียนรู้ “ธรรม” และ ปฏิบัติ “ธรรม” และนี่เป็นสาเหตุ ว่าทำไม เราถึงสร้างวัดวาอาราม เพื่อเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน”วัฏสงสาร” เข้าสู่ “นิพพาน” พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับ Read more