พัฒนาองค์กร Team Building

พัฒนาองค์กร Team Building
พัฒนาองค์กร Team Building

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร ด้วยพลังโหราศาสตร์ เลขศาสตร์เบอร์มงคล ขอเสนอการจัดสัมมนา พัฒนาองค์กร Team Building ที่ได้ผลจริงในการนำไปใช้พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบการจัดสัมมนาดังนี้

 1. การจัดสัมมนาท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาองค์กรโดยการนำบุคลากรในองค์กรไปอบรมในสถานที่ต่างๆ ต่ามแต่องค์กรต้องการ เพื่อเป็นการสร้าง ความตระหนักรู้ถึงการพัฒนา เพื่อองค์กรและพัฒนาพนักงานในองค์กร
 2. การสร้าง Team Building โดยพลังแห่งตัวเลขศาสตร ์โดยปรับเปลี่ยนตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ ให้มีความสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ แผนก และ หน้าที่การงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
 3. ความสำเร็จขององค์กรที่เกิดจากการสัมมนา เพื่อเปลี่ยนแปลงให้องค์กรสามารถสร้างรายได้ และ ชื่อเสียงแก่องค์กร รวมถึงการมีพนักงานในองค์กรที่มีคุณภาพอันเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ

รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ

รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ
รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกภาคเหนือ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ในเขตกำแพงเมืองเชียงใหม่ เพราะเราต้องการให้ผู้รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกได้รู้จักสถานที่เดินเที่ยวหรือปั่นจักรยานเที่ยวซึ่งสามารถเที่ยวชมได้ในหลายๆจุดดังนี้

 1. ผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมวัดพระสิงห์ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งวัดพระสิงห์แห่งนี้อยู่ภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่ เคยประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์อยู่ภายในวิหารน้อยข้างพระเจดย์ทรงล้านนา และยังสามารถกราบสักการะรูปหล่อหุ่นขี้ผึ้งเหล่าเกจิพระอริยะสงฆ์ที่อยู่ภายในวิหารอีกข้างซึ่งมีหลวงพ่อโต พรหมรังสี เป็นต้น
 2. ผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาราคาถูกสามารถเที่ยวชมวัดเจดีย์หลวงซึ่งภายในวัดเจดีย์หลวงมีเจดีย์องค์ใหญ่หักกลางที่ครั้งหนึ่งเคยประดิษฐานพระแก้วมรกตอยู่ในซุ้มเจดีย์วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ และภายในวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้ยังมีเสาหลักเมืองอยู่ภายในเขตวัดอีกด้วย
 3. ประตูท่าแพผู้เข้ารับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกสามารถเดินเที่ยวชมคูเมืองในหลายๆทิศของเมืองเชียงใหม่และสามารถถ่ายรูปกำแพงเมืองและลานประตูเมือง ณ ประตูท่าแพถือได้ว่าเป็นอีกสถานที่สำหรับนั่งสนทนาและพักผ่อนระหว่างการเที่ยวชมความสวยงามของวัดวา อาราม และคูเมืองเชียงใหม่โดยรอบ

รับจัดสัมมนาราคาถูกอยุธยา

บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก
บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เที่ยวอยุธยามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวมากมายหลายสถานที่เช่น

 1. วัดพระรามเป็นวัดที่สร้างขึ้นภายหลังจากสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสวรรคต เพื่อถวายอุทิศบุญกุศลแด่องค์พระมหากษัตริยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง์ราชวงศ์อู่ทอง ซึ่งมีการสร้างเจดีย์ทรงปรางค์เป็นหลักของวัดหลวงแห่งนี้
 2. ปางช้างอยุธยาเป็นสถานที่แสดงโชว์ช้างแสนรู้และมีการแสดงช้างไทยเต้น ช้างเล่นฮูล่าฮูป ช้างเล่นดนตรี หรือ นักท่องเที่ยวสามารถนั่งช้างเที่ยวชมความสวยงามของวัดวา อาราม รอบๆ
 3. วิหารวัดมงคลบพิตร สักการะหลวงพ่อมงคลบพิตรพระคู่บ้านคู่เมืองแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้กันกับวัดพระศรีสรรพเพชรวัดหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในวิหารมีการนำเศียรพระพุทธรูปสมัยต่างๆมาให้สักการะ
 4. ศาลหลักเมืองพระนครศรีอยุธยาอยู่ใกล้กันกับปางช้างอยุธยาภายในมีเสาหลักเมืองอยู่สามารถสักการะสิ่งศักสิทธิ์ภายในได้

รับจัดสัมมนาเดินเที่ยวกรุงเทพมหานครเกาะรัตนโกสินทร์

รับจัดสัมมนาเดินเที่ยวกรุงเทพมหานครเกาะรัตนโกสินทร์
รับจัดสัมมนาเดินเที่ยวกรุงเทพมหานครเกาะรัตนโกสินทร์

เรา Weseminathai บริษัทบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเกาะรัตนโกสินทร์ สำหรับผู้ชื่นชอบในการเดินทางท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าเที่ยวดังนี้

 1. พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วมรกตซึ่งสามารถเที่ยวชมความสวยงามของพระราชวังมีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงามเช่น พระศรีรัตน์เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุประดับด้วยโมเสสสีทอง พระมณฑปประดับด้วยกระจกสีเป็นตัวแทนแห่งเครื่องเพชร เครื่องพลอย หินสี พระแก้วมรกตพระพุทธรูปหยกอายุมากกว่า 800 ปี
 2. สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุสถานที่สำหรับพระราชพิธีต่างๆ เช่น แรกนาขวัญ ฌาปนสถานสำหรับเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง และ พิธีทางศาสนา วันสงกรานต์ โดยมีต้นมะขามรายล้อมอยู่รอบสนามหลวง ซึ่งมีความเชื่อว่าต้นมะขามเป็นไม้มงคล ให้เกิดความเข้มขลังน่าเกรงขามแก่บุคคลต่างๆ
 3. ท่าเรือท่าช้างสำหรับเที่ยวชมความสวยงามแห่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งสามารถเช่าเรือหางยาวเที่ยวชมความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและลำคลองทางฝั่งธนบุรี
 4. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสามารถเที่ยวชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นวังหน้าสถานที่สำหรับพระมหาอุปราชประทับ ซึ่งภายในมี โบราณวัตถุต่างๆ ในแต่ละสมัยตั้งแต่ ทวารวดี ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ และยังมีบานประตูแกะสลักที่สวยงามที่สุดของประเทศไทย แต่อีกบานถูกเผาจากก้านธูปของผู้ที่มาไหว้แล้วปักธูปไว้ที่บานประตูแกะสลัก

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยา

รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยา
รับจัดสัมมนากรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา เพราะแม่น้ำเจ้าพระยามีความหมายเกี่ยวกับแม่น้ำแห่งพระมหากษัตริย์เพราะตำแหน่งเจ้าพระยาเป็นตำแหน่งใหญ่ในมหาราชวังจึงมอบชื่อนี้ให้แก่แม่น้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทย แม่น้ำเจ้าพระยามีต้นกำเนิดจากการรวมตัวของแม่น้ำ ทั้งสี่สายทางภาคเหนือได้แก่ แม่น้ำปิงจากจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำวังจากจังหวัดเชียงราย แม่น้ำน่านมาจากจังหวัดน่าน แม่น้ำยมมาจากจังหวัดพะเยาและแพร่ เมื่อแม่น้ำสี่สายมาบรรจบกันที่ปากน้ำโพธิ์นครสวรรค์กลายมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามี่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและออกไปทางอ่าวไทย ซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไหลผ่านศูนย์การทางเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครได้แก่ พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วมรกต วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนฯวัดพระนอนปางโปรดอสุรินทราหู วัดอรุณราชวรารามสามารถมองงเห็นวิวทิวทัศน์ได้ดีขององค์ปรางค์ประธานตัวแทนเขาพระสุเมรุ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กรมอู่ทหารเรือ ถนนข้าวสาร บางลำพู เยาวราช และยังมีโรงแรมชื่อดังเช่น แชงกรีล่า โอเรนเต็ล เพนนินซูล่า และยังมีศูนย์การค้าด้านต่างๆ เช่น โรบินสัน เอเชียทีค ฯลฯ