รับจัดสัมมนานครนายก

รับจัดสัมมนานครนายก
รับจัดสัมมนานครนายก

เรา Wseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาให้บริการรับจัดสัมมนาทั้งชาวต่างชาติและชาวไทย บริษัทเราเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพการรับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและนอกสถานที่นอกเหนือจากกรุงเทพขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนานอกสถานที่ได้แก่จังหวัดนครนายก เพราะจังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่เดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งก็ถึงและเป็นจังหวัดที่มีขุนเขาเขียวขจีและมีน้ำตกอันเลื่องชื่อ เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคคลุมเนื้อที่หลายจังหวัดเช่น นครนายก นครราชสีมา สระบุรี ปราจีนบุรี ซึ่งน้ำตกสาริกาแห่งนี้ มีลำน้ำไหลมาจากเขาสาริกาติดกับเขาแก้ว มีลักษณะลดหลั่นเป็นชั้นๆ สูง 579 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติให้เดินชมความสวยงามก่อนถึงน้ำตก เมื่อถึงน้ำตกสาริกาจะพบชั้นน้ำตกสูง 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีแอ่งเล่นน้ำ ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำใสเย็นได้อย่างสบายใจ