รับจัดสัมมนาวัดพระแก้ว วัดหลวงพ่อโสธร วัดบางพลีใหญ่

รับจัดสัมมนาวัดพระแก้ว วัดหลวงพ่อโสธร วัดบางพลีใหญ่

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูก รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวขอเสนอวัดศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญของประเทศไทยื่คนไทยและชาวต่างชาติควรได้ไปสักการะบูชา
วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วเป็นวัดในวังสร้างขึ้นใน รัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปทำจากหยกสีเขียว แต่สาเหตุที่เรียกว่าพระแก้วมรกตเพราะมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระพุทธรูปมรกต และในความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตนี้ก็มความเชื่อที่ว่าหากพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์

Read more