รับจัดสัมมนาวัดอรุณ

รับจัดสัมมนาวัดอรุณ
รับจัดสัมมนาวัดอรุณ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาชาวไทยและรับจัดสัมมนาชาวต่างประเทศ รับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาในต่างจังหวัดขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรวัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร วัดอรุณหรือวัดแจ้งที่เราเรียกกันนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเพราะวัดนี้ตั้งอยู่ข้างเขตป้อมวิไชยประสิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและเป็นเขตชุมชนเก่าแก่ที่มีมานาน ครั้งถึงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงธนบุรีทรงเลือกพื้นที่ในเขตระหว่างป้อมวิไชยประสิทธิ์และวัดอรุณราชวรารามฯ สร้างพระราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประทับและทรงใช้วัดอรุณราชวรารามฯแห่งนี้เป็นวัดในพระราชวัง ซึ่งในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นเจดีย์วัดอรุณฯยังเป็นแบบศรีลังกาหรือทรงระฆัง ต่อเมื่อเวลาผ่านไปในสมัยรัชกาลที่ 2 ทรงดำริให้มีการรื้อและสร้างเจดีย์ทรงปรางค์แบบขอมโบราณ ซึ่งมีปรากฎอยู่จนทุกวันนี้ ซึ่งวัดอรุณราชวรารามฯนั้นเคยประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อครั้งรัชกาลที่ 1 ทรงเสด็จไปปราบหัวเมืองทางเหนือและลาวพระองค์ก็ทรงอัญเชิญ พระแก้วมรกต จากประเทศลาวมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณราชวรารามแห่งนี้