ธรรมคือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก วัดกระโจมทอง

ธรรมคือธรรมชาติ เรา We Seminar Thai รับจัดสัมมนาราคาถูกบริษัทที่สร้างความสุขความเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ประสบผลสำเร็จขอเสนอข้อมูลตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องธรรม ซึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมตามหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายหลายสถานที่ดังนี้

วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี
  1. สวนโมกข์ของหลวงพ่อพุทธทาสจังหวัดสุราษฎร์ธานีพระอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ในแนวทางหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เน้นหลักการปล่อยวาง ทำจิตให้สะอาด สว่าง สงบ ไม่ยึดถือในตัวกูของกู เหล่านี้เป็นต้น ซคางในสถานที่สวนโมกข์มีโบสถ์ธรรมชาติ ร่มรื่นและเรียบง่าย
  2. วัดหนองป่าพงหลวงพ่อชาสุภัทโธ จังหวัดอุบลราชธานี หลวงพ่อชาพระอาจารย์ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติเน้นคำสอนที่เข้าใจง่าย ตามความเป็นจริงของธรรมชาติและหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หลวงพ่อชาท่านมีปัญญาเป็นเลิศด้านการทำของยากให้เป็นของง่ายแต่ลึกซึ้งเหล่านี้เป็นต้น
  3. วัดกระโจมทอง จังหวัดนนทบุรี หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล พระอาจารย์ด้านวิปัสสนากรรมฐานผู้เน้นการปฏิบัติสติปักฐาน 4 การพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม และ ธาตุ 4 ดิน น้ำ ไฟ ลม ซึ่งหลวงพ่อสุทัศน์ มีความเป็นเลิศทั้งการปฏิบัติและการเทศน์ใหอพุทธศาสนิกชนเข้าใจได้ง่ายและรู้แนวทางปฏิบัติของชีวิตเพื่อเป้าหมายคือพระนิพพาน