รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวสุโขทัย วัดมหาธาตุสุโขทัย

รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวสุโขทัย

รับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวสุโขทัย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยการรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวได้แก่ วัดมหาธาตุสุโขทัย ซึ่งเป็นวัดหลวงแห่งแรกของราชอาณาจักรสุโขทัย โดยวัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกและเป็นวัดในวังที่มีพระภิกษุจำพรรษาในวัดแห่งนี้ ซึ่งจุดศูนย์กลางของวัดได้แก่ พระเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งแตกต่างจากเจดีย์ทรงปรางค์แบบขอมโบราณ ซึ่งส่วนอื่นภายในวัดประกอบด้วย พระวิหารหลวง อันมีแบบอย่างหลังคาลดหลั่นกันไป แต่ปราศจาคกำแพงวิหาร พระอุโบสถ เจดีย์แถว ซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าพระพุทธรูปทองคำหรือพระสุโขทัยไตรมิตร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ชลอหรือเคลื่อนย้ายมาจากวัดมหาธาตุสุโขทัยแหางนี้เช่นกันและยังมีวิหารพระอัฐารสอยู่ทั้งสองด้านของวิหารหลวงอรกด้วย