รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก

รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวต่างจังหวัด ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือและภาคกลางในอดีตจังหวัดพิษณุโลกเคยเป็นเหมือนเมืองหลวงที่สองของสุโขทัย ราชวงศ์พระร่วง ซึ่งในสมัยสุโขทัยพิษณุโลก นั้นมีคติความเชื่อในพุทธศาสนาอันเป็นผลให้มีการสร้างวัดต่างๆ มากมาย เช่น วัดศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลกมีการหล่อพระพุทธชินราช สมัยสุโขทัย ซึ่งมีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย หน้ารูปไข่เรียว คิ้วโค้งคันศร พร้อมรอยยิ้ม รูปลักษณะคล้ายสตรี เหล่านี้เป็นลักษณะแห่งสุโขทัย ซึ่งนอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังเป็นสถานที่สำหรับประทับของเหล่าพระมหากษัตริย์ไทยอันเป็นมี่รักยิ่งเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรส และพระสุพรรณกัลยา เป็นต้น ซึ่งในสมัยที่พม่าปกครองอยุธยาอยู่นั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงใช้จังหวัดพิษณุโลกเป็นสถานที่สำหรับรวบรวมผู้คนในการสร้างกองทัพ โดยมีการฝึกยุทธวิธีการรบแบบสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ นอกจากนี้จังหวัดพิษณุโลกยังมีความสวยงามทางธรรมชาติเช่นอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง น้ำตกแก่งโสภา อุทยานภูหินร่องกล้า ลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติชาติตระการ