รับจัดสัมมนาวัดพนัญเชิง

รับจัดสัมมนาวัดพนัญเชิง
รับจัดสัมมนาวัดพนัญเชิง

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนา เพื่อพัฒนาองค์กร วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา 26 ปี เพราะเมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงสั่งให้สร้างวัดวาอารามในสมัยตั้งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหลวงพ่อโต พระพุทธรูปองค์ใหญ่หรือ หลวงพ่อซำปอกงสำหรับชาวจีน ซึ่งวัดพนัญเชิงมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าชายสายน้ำผึ้งกับเจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก เมื่อครั้งเจ้าชายสายน้ำผึ้งทรงเสด็จไปจีนและทรงแต่งงานกับเจ้าหญิงสร้อยดอกหมาก ครั้งเสด็จกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนพื้นที่กรุงศรีอยุธยาโบราณ ก่อนจะนำเจ้าหญิงสร้อยดอกหมากเข้าเมืองทรงไม่แน่ใจในความเป็นไปภายในเมืองทรงให้องค์หญิงสร้อยดอกหมาก ประทับรออยู่ และเสด็จแต่พระองค์เดียวเข้าไปในเมือง ครั้งทรงแน่พระทัยว่าไม่มีอะไรเหตุการณ์สงบทรงใช้ให้คนรับใช้มาตาม แต่องค์หญิงสร้อยดอกหมากเห็นว่าคนใช้มาเรียกไม่ควรค่าแก่พระองค์ จึงทรงน้อยพระทัยในตัวเจ้าชายพระสวามีว่าไม่ให้เกียรติ จึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย ณ สถานที่ข้างแม่น้ำริมฝั่งวัดพนัญเชิง ซึ่งย่อเพี้ยนมาจาก วัดพระนางเอาเชิง