รับจัดสัมมนาวัดพระแก้ว วัดหลวงพ่อโสธร วัดบางพลีใหญ่

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูก รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวขอเสนอวัดศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญของประเทศไทยื่คนไทยและชาวต่างชาติควรได้ไปสักการะบูชา
วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วเป็นวัดในวังสร้างขึ้นใน รัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปทำจากหยกสีเขียว แต่สาเหตุที่เรียกว่าพระแก้วมรกตเพราะมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระพุทธรูปมรกต และในความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตนี้ก็มความเชื่อที่ว่าหากพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์

  1. วัดหลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่เคารพสักการะของพุทธบริษัททั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเชิญมาตามลำน้ำและมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้และความเชื่ออีกด้านหนึ่งองค์พระพุทธรูปน่าจะมีการพอทับด้วยปูนอีกชั้นเพื่อไม่เห็นพุทธลักษณะภายใน
  2. หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ซึ่งหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ในนี้ได้มีการนำล่องตามแม่น้ำและได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานณ วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้ ซึ่งในแต่ละวันจะมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้สักการะบูชาด้วยดอกไม้ ธูป เทียน และ สิ่งของต่างๆ มากมายแสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
  3. 4.พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองทางภาคเหนือของไทย จังหวัดพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าลิไท พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี นับแต่ปีพุทธศักราช 1900 จนกระทั่งถึงปัจจุบันองค์พระพุทธชินราชก็ยังมิเคยเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานไว้ที่อื่น แม้จะผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆ มามากมายแต่พระพุทธชินราชก็ยังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ ซึ่งองค์พระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบสุโขทัยอมยิ้มที่พระโอษฐ์และพระพักตร์เรียวรูปไข่ ซึ่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยมากมายหลากหลายพระองค์ทรงมาสักการะบูชาอยู่เสมอ ทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทั้งยังทรงสั่งสร้างองค์พระพุทธชินราชจำลอง ทำจากทองเหลือง นำไปประดิษฐานอยู่ในวัดเบญจมบพิตรตราบทุกวันนี้