รับจัดสัมมนาวัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ เรา We Seminar Thai เราคือบริษัทสัมมนาท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาและให้ความรู้โหราศาสตร์ที่ถูกต้องรวมถึงเน้นความบันเทิงและสร้างเสริมบุญกุศลเปลี่ยนแปลงชีวิต  วัดราชบูรณะสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จเจ้าสามพระยาหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ครองราชในสมัย พุทธศักราชที่ 1959-1994 รวม 35 ปี พระองค์เป็นพระราชโอรสของ เจ้านครอินทร์ หรือ สมเด็จพระอินทราชา เจ้าเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งวัดราชบูรณะนี้ สมเด็จเจ้าสามพระยาทรงสั่งสร้างอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระราชบิดา สมเด็จเจ้านครอินทร์ ภายหลังจากที่พระองค์ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา โดยเกิดเหตุการที่สมเด็จพระเชษฐาทั้งสองพระองค์คือ สมเด็จเจ้าอ้ายพระยาและสมเด็จเจ้ายี่พระยาทำยุทธหัตถีบนหลังช้างและเสด็จสวรรคตทั้งสองพระองค์ทำให้ พระราชบัลลังก์เป็นของสมเด็จเจ้าสามพระยา

รับจัดสัมมนาวัดราชบูรณะ
รับจัดสัมมนาวัดราชบูรณะ