รับจัดสัมมนา วัดพุทไธศวรรย์

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดทัวร์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ รับจัดสัมมนา ทัวร์ ราคาถูก ขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในจังหวัดอยุธยา คือ วัดเก่าแก่โบราณที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดพุทไธสวรรค์นั้น เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทอง ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากละโว้หรือขอมโบราณ ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าพระเจ้าอู่ทองอาจมีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์แห่งละโว้จึงรับอิทธิพลมาจากละโว้หรือขอมโบราณ อีกทั้งรูปแบบของวัดพุทไธสวรรค์ยังมีเจดีย์ทรง”ปรางค์” แบบขอมโบราณ อันเป็นคติของสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณ ซึ่งเจดีย์ทรงปรางค์นี้เป็นที่สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในสวรรค์ชั้น “ดาวดึงส์” อันเป็นสวรรค์ของเหล่าเทวดาอันมีพระอินทร์เป็นประทานโดยมีพระธาตุจุฬามณีประดิษฐานอยู่ ภายในวัดนั้นยังมีพระระเบียงสำหรับประดิษฐาน

“พระพุทธรูปปางมารวิชัย” หรือ “ปางชนะมาร” ประดิษฐานรายล้อมรอบอยู่ตามระเบียง ภายนอกมีวิหารพระนอนหรือพระไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ และมีพระวิหารใหญ่อยู่อีกด้าน แต่วัดพุทไธสวรรค์นี้เคยรกร้างไปในสมัยเสียกรุงครั้งที่สองทำให้โบราณสถานทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา นอกจากนี้ทางวัดยังมีความเชื่อเรื่องเหล็กไหลอันเป็นความเชื่อมาแต่ครั้งโบราณว่าสามารถช่วยให้ผู้ครอบครองแคล้วคลาดจากศาสตราวุธชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดี