สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนที่ 1

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลสำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยผู้มีพระปรีชาสามารถในการรบผู้ที่กอบกู้ชาติไทยรวมประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและได้รับการเชิดชูอย่างสูง เพราะพระองค์ทรงนำทัพทหารไทยรบกับกองทัพพม่า เขมร ในหลายๆ สมรภูมิรบ ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระโอรสของ พระมหาธรรมราชาผู้มีเชื้อสายทางราชวงศ์ สุโขทัย กับสมเด็จพระวิสุทธิกษัตริย์พระธิดาผู้มีเชื้อสายราชวงศ์สุพรรณภูมิของสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิและสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ซึ่งพระองค์มีพี่น้องร่วมพระโลหิตคือสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการกล่าวขานในด้านความสามารถด้านการรบ เพราะพระองค์ทรงมีความกล้าหาญและสติปัญญาอันเป็นเลิศในการวางกลศึกและยุทธวิธีทางการรบการทหาร เช่น เมื่อครั้งทัพของพระองค์ติดตามเสด็จมาไม่ทันทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงตกอยู่ท่ามกลางอริราชศัตรู ทรงทอดพระเนตรเห็นทัพของสมเด็จพระมหาอุปราชาอยู่ข้างหน้า ซึ่งเต็มไปด้วยทหารพม่ามากมาย แต่ทรงใช้กุศลโลบายในการท้าประลองกับพระมหาอุปราชาแบบตัวต่อตัวเพื่อดึงเวลาให้เหล่าทหารไทยผู้ล่าช้าตามเสด็จมาช่วยให้ทันและนั่นก็เป็นส่วนสำคัญของการตัดสินแพ้ชนะสงครามระหว่างไทยกับพม่า เมื่อพระมหาอุปราชาทรงถูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฟันตายคาคอช้างและทหารพม่าต้องแตกพ่ายแพ้ในที่สุด