สัมมนาจัดท่องเทียวเพื่อพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์

สัมมนาจัดท่องเทียวเพื่อพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์
สัมมนาจัดท่องเทียวเพื่อพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์

เรา Weseminathai มาให้คำแนะนำเลขศาสตร์เบอร์มงคลที่ไม่ควรมีไว้ใช้ในเบอร์โทรศัพท์ของท่าน  เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคล บริษัทที่เน้นให้ความรู้ด้วยการรับจัดสัมนา ทัวร์ท่องเที่ยวและระหว่างรับจัดสัมนาทัวร์ท่องเที่ยวเราเน้นให้ข้อมูลด้านเลขเบอร์โทรศัพท์มงคล ขอเสนอกลุ่มตัวเลขที่ไม่ควรมีไว้ใช้ คือ กลุ่มตัวเลข 37 73 เพราะกลุ่มตัวเลข 73 37 เป็นตัวเลขแปรผันพลิกชีวิตไปในทางด้านลบ เพราะผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์เลขศาสตร์ 73 37 จะเจอปัญหาไม่คาดฝันบ่อยๆ ต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา อยู่เฉยๆ ก้อมีปัญหา บวกกับอุปนิสัยผู้ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่ค่อยจะยอมใคร เป็นคนแข็งกร้าว ห้าวหาญ ยอมหักไม่ยอมงอ พร้อมชนกับทุกปัญหา หยิ่งในศักดิ์ศรี เฉกเช่น ตำรวจ ทหาร ย่อมเกิดการแตกหักได้ง่าย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ห่างไกลในเรื่องรักใคร่และครอบครัว สรุป 73 37 เป็นเลขศาสตร์ที่ไม่ควรใช้