ทัวร์เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระธาตุห้าดวง

ทัวร์เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระธาตุห้าดวง

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูก ทัวร์สัมมนาขอเสนอบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยมีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย เช่น Read more

รับจัดสัมมนาวัดพระแก้ว วัดหลวงพ่อโสธร วัดบางพลีใหญ่

รับจัดสัมมนาวัดพระแก้ว วัดหลวงพ่อโสธร วัดบางพลีใหญ่

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูก รับจัดทัวร์ท่องเที่ยวขอเสนอวัดศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญของประเทศไทยื่คนไทยและชาวต่างชาติควรได้ไปสักการะบูชา
วัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้วเป็นวัดในวังสร้างขึ้นใน รัชสมัยของพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต ซึ่งพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปทำจากหยกสีเขียว แต่สาเหตุที่เรียกว่าพระแก้วมรกตเพราะมีความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระพุทธรูปมรกต และในความศักดิ์สิทธิ์ของพระแก้วมรกตนี้ก็มความเชื่อที่ว่าหากพระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ที่แห่งใดที่แห่งนั้นจะไม่ว่างเว้นจากพระอรหันต์

Read more

รับจัดสัมมนา วัดพุทไธศวรรย์

รับจัดสัมมนา วัดพุทไธศวรรย์

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดทัวร์เพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ความสำเร็จ รับจัดสัมมนา ทัวร์ ราคาถูก ขอเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในจังหวัดอยุธยา คือ วัดเก่าแก่โบราณที่ยังอยู่มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประวัติความเป็นมาของวัดพุทไธสวรรค์นั้น เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์อู่ทอง ซึ่งวัดแห่งนี้ได้รับอิทธิพลจากละโว้หรือขอมโบราณ Read more

รับจัดสัมมนาพระอริยะสงฆ์

รับจัดสัมมนาพระอริยะสงฆ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาเกี่ยวกับพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งในประเทศไทยมีพระอริยะสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรมอันดีมากมาย เช่น Read more

จัดสัมนาพักผ่อนอยุธยา

จัดสัมนาพักผ่อนอยุธยา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนในจังหวัดอยุธยา ซึ่งอยุธยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทยเพราะเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของไทย Read more